“Hlava, ramena, kolena, palce. Všechny moje prsty, schovaly se v hrsti. Spočítám je hned 1 2 3 4 5..”

Je obdivuhodné, jak hladce děti vpluly do rytmu a pravidel školky. Staří známí, noví
kamarádi, větší i menší. Ukázala se výhodou častější docházka a skvělá příprava z domova.
Stesku ubývalo. Pomáhal a spojoval nás zpěv a rytmizování (nejčastěji písničky na přání,
Měla babka, Koulelo se jablíčko).
Počasí si s námi hrálo. Deštivé dny přinesly veselé bahnění, trudomyslnost i první
nachlazení. Ranní kruh jsme často utvořili ve čtverci pod střechou. Naši pozornost jsme
zaměřili na důvěru, smysly, všímavost a úrodu.
Důvěru v sebe jsme vyzkoušeli na praktických úkolech: odloučením od maminek, výrobou
dřevěných jmenovek, mazáním a krájením svačiny, denní službou s kamarádem. Pohybem v
náročném terénu nebo osamělým putováním lesíkem. Důvěru v kamaráda jsme zakusili ve
dvojici nebo vláčku se zavřenýma / zavázanýma očima. Převažovala důvěryhodnost i
důvěřivost.
Z 5 smyslů jsme v září trénovali zrak a hmat. Cvičili oční svaly a všímavost- hledali jsme
barevné kamínky v trávě, šneky na plotech, pestrobarevné květy na zahrádkách sousedů,
sledovali proměny přírody i zahrádek a domů sousedů. Zahráli si kimovku (zapamatování si
5 předmětů, které pozorujeme jen krátkou chvíli).
Pouze hmatem jsme rozeznávali předměty v pytlíku, rozdíly mezi tvrdým a měkkým, mokrým
a suchým. Poskytli jsme sami sobě masáž těla (aktivace energetických drah na hlavě,
brzlíku a končetinách). Pracovali jsme s keramickou hlínou, vyrobili korálky,
jablíčka,…autodráhu, palačinku, lízátko, sněhuláka, skálu…. Z hlíny vznikl i svatý Václav a
jeho bratr Boleslav a převyprávěli nám svůj příběh. Hráli jsme na sochaře. Z jílovité hlíny
vyrobili semínkové koule, ze kterých nám možná na jaře vyrostou květiny.
Úrodu jsme sbírali pod ořešáky a na šípkových keřích. Začali jsme zužitkovávat výpěstky z
Polské – jablka vylisovali a vypili, brambory, dýně a cukety snědli v kotlíkové polévce. Na
záhonu ve školce vymýtili plevel a sklízeli semínka slunečnic.
Tilda slavila narozeniny.
Předškoláci si vyrobili sešity na zaznamenávání splněných praktických úkolů (mj. jít
podchodem pomalu a potichu, rozdělit kamínky dle barev a odstínů, utkat si kobereček).
Pracovní listy Péťa každému zakládá do portfólií.
Mezi ranní pohybovky patřilo: Hlava, ramena, kolena, palce (v různém rytmu i s různými
částmi těla). Všechny moje prsty, schovaly se v hrsti. Spočítám je hned 1 2 3 4 5.