image
Tři údolí

Lesní školka

image
otevřena od září do června
od pondělí do pátku
od 8:30 do 16 hodin
za každého počasí, kromě státních svátků a Vánočních prázdnin
docházku lze zvolit 5, 3, 2 denní

Koncept výchovy

image

Děti přírodou žijí, získávají k ní úctu a vědomí respektu a rytmu. Praktickou zkušeností poznávají život, učí se vnímat sami sebe, bezpečné riziko. Věkově smíšenou skupinu dětí vedeme ke vzájemnému respektu, nesoutěžení a důvěře v autoritu..

„Nad hlavou mám jasné nebe. Pod nohama pevnou Zem. Rukama si tvořím tento den. V srdci nosím, Slunce, tebe.“

Posláním Lesního klubu Tři údolí je poskytnout předškolním dětem častý pobyt v přírodě ve spojení s výchovou a přirozeným vzděláváním. Proto většina edukačního programu probíhá venku za každého počasí. A to v blízkých přírodních lokalitách.

Jsme přesvědčeni, že děti mají přirozenou potřebu se učit. Naši průvodci dětem nabízejí bezpečný prostor s dostatkem podnětů a jasnými hranicemi, ve kterém mohou děti svoji potřebu učení naplňovat. Rodiče jsou pravidelně informováni (měsíčním souhrnem kroniky) o činnostech, které s dětmi děláme, a o tom jak se dítě do nich zapojuje (při společných rozhovorech). 

 

Organizační pokyny pro rodiče jsou uvedeny ve Školním řádu lesního klubu. Pokud Vás zajímá, jestli dokážeme i pětileté předškoláky připravit na školu, pročtěte si naše Předškolácké desatero.

Denní program

image
Scházíme a loučíme se v zázemí na adrese Libčická 333 (přízemí). Každé dopoledne trávíme na výpravách v okolní přírodě.

image
image

Členské příspěvky

image
Platby za docházku dětí se hradí ve formě členských poplatků na začátku každého měsíce. Variabilním symbolem platby je číslo smlouvy.

Výše platby záleží na počtu dnů v týdnu docházky dítěte do klubu.

5 dní v týdnu ……. 8.500 Kč / měsíčně

3 dny v týdnu …….6.500 Kč / měsíčně
2 dny v týdnu …….5.000 Kč / měsíčně
Tři údolí

Stravování

image
Dopolední i odpolední svačinu připravuje pro všechny ostatní jedna rodina. Rodiny se v rámci měsíce rovnoměrně střídají dle počtu dní docházky. Na každého vyjde řada zhruba jednou za měsíc.
Společné jídlo, eventuálně jeho společná příprava, je jednou z aktivit, při které se děti učí vzájemné spolupráci a respektu. Společné stolování podporuje společného ducha skupiny. Je to moment, kdy se děti mohou naladit na energii celé skupiny. Smyslem přípravy společných svačin je zapojit dítě do smysluplné a potřebné práce. Zároveň dítě vidí reakci ostatních dětí, bude jim chutnat nebo ne?

OBĚDY zajišťuje společnost EKOLANDIA (www.ekolandia.cz), která jídlo (polévku a hlavní chod) dováží denně do zázemí klubu. Cena za oběd je okolo 90,- Kč. Stravování se hradí předem bankovním převodem přímo na účet EKOLANDIE. Objednávání, odhlašování (www.strava.cz) a placení obědů se řídí pravidly společnosti Ekolandia, se kterou rodiče podepisují smlouvu o stravování.