image
Tři údolí

Miniklub

image
duben – červen
příprava na lesní školku
1 dopoledne v týdnu
8:30 – 12:30
svačinu a oběd sebou

Koncept setkání

image

Jarní adaptační dopoledne pro malé lesní začátečníky.

Od dubna do června rozšiřujeme naší skupinu o menší nové děti. Jedno dopoledne v týdnu získají návyk být v přírodě s kamarády, bez rodičů. Poznávají naše prostředí a průvodce. Adaptují se na docházku od září.

 

Program:

08:30 – 9:00 Příchody dětí do lesního klubu (přivítání, ranní úkol).

09:00 – 12:00 Program společný s lesní školkou (kruh, svačina z domova, výprava).

12:00 – 12:30 Návrat do zázemí, odchody domů.

 

Záleží nám na tom, aby se dítě v lesním klubu cítilo dobře, ale zároveň dodržujeme dobré návyky platné pro všechny ve skupině. 

Průvodci a děti se oslovují křestním jménem, vzájemně si tykají. Pokud se na tom rodiče a průvodci dohodnou, tykají si také. Průvodce musí být předem zákonným zástupcem informován o osobě, která dítě vyzvedává. 

Podporujeme: bezprostřednost dítěte neporušující úctu k přírodě a ostatním, vzájemnou spolupráci a respekt, samostatnost (sebeobsluhu), bezpečné riziko (šplhání po stromech, přímý oheň), psychickou i fyzickou aktivitu (která není nebezpečná pro ostatní), sebevyjádření. 

Netolerujeme: posmívání, šikanu, přehnanou soutěživost, vzájemnou agresivitu.

 

Cena za 14 setkání: 5600,- Kč (jaro 2024 – KAPACITA JE JIŽ NAPLNĚNA)

Podmínkou rezervace místa je úhrada celé částky předem.

V ceně není zahrnuta strava.

Storno podmínky: Během prvního měsíce docházky dítěte do klubu mohou obě strany od přihlášky odstoupit. Rodiče se v tomto případě zavazují uhradit poplatek za vyčerpané dny docházku (400 Kč/dopoledne).