image
Tři údolí

Škola Na Polské

image
otevřena od září do června
3-4 dny v týdnu
od 8:30 do 16 hodin
kromě státních svátků a prázdnin
věkově smíšená skupina 6-15 let

Koncept výchovy

image

Naše školní skupina je malý, věkově smíšený kolektiv dětí školou povinných. Jednotřídka, kde se učíme všichni navzájem, děti, průvodci, rodiče, návštěvy.

Navazujeme na koncept edukace předškolní skupiny Lesního klubu Tři údolí zaměřený na koncept udržitelného rozvoje (kvalita > kvantita) a osobnostně-sociální výchovu (respektující přístup, sebereflexe, reflexe vztahů).

Naším cílem je rozvoj zvídavého, kritického a aktivního přístupu k životu. Děti musí být zapsány k individuálnímu vzdělávání na ZŠ (dle výběru rodičů).

Scházíme se v tomto školním roce minimálně 3 dny v týdnu (úterý, středa, čtvrtek) od 8:30 do 16 hodin. Škola funguje od září do června, kromě státních svátků a prázdnin.

Zápis na školní rok 2024/2025 bude probíhat zjara. Můžete nás kontaktovat e-mailem skola@3udoli.cz.

Během dne kombinujeme samostatnou práci dětí, tvořivé činnosti, pobyt venku a další aktivity podle dohody a aktuálních možností. Děti se starají ve skupinách o provoz dne a místa. Podmínkou je bezpečné klima třídy.

Využíváme rozmanitost Čimic a jejich okolí k učení prožitkem. Proměny okolí, přírodní cykly, sousedé, místní spolky a instituce nám poskytují podněty k přemýšlení, učení a rozvíjení představivosti.

Práce shromažďované do portfolia připomínají dětem při přezkoušení jejich školní aktivitu a doplňují podklady z domácí přípravy. Umožňujeme každému najít vlastní způsob učení.  Rodiče pravidelně průběžně informujeme formou kroniky.

Metody: pobyt venku, rytmus, pravidla soužití, služby, “komunitní” kruh, hry, dílny/řemesla

Výchovné a vzdělávací strategie: bezpečné a přátelské klima, spolupráce, smysluplná činnost, důvěra a odpovědnost

Aktivní přístup, vlastní průzkum a objevování souvislostí je hlavním zdrojem poznání.

Naše zásady

image
image
image

Členské příspěvky pro rok 2023/2024

image
Platby za docházku dětí se hradí ve formě členských poplatků na začátku každého měsíce. Variabilním symbolem platby je číslo smlouvy.

Výše platby záleží na počtu dnů v týdnu docházky dítěte do školy.

4 dny v týdnu …….7.800 Kč / měsíčně
3 dny v týdnu …….6.200 Kč/ měsíčně
Tři údolí

Stravování

image
Stravování není zahrnuto v členském poplatku spolku. Svačiny a pití připravují rodiče. Obědy zajišťuje společnost Ekolandia, která jídlo (polévku a hlavní chod) dováží. Cena za denní porci je okolo 110,- Kč. Stravování se hradí předem přímo na účet dodavatele. Platby a objednávání obědů se řídí pravidly společnosti Ekolandia.