Zakladatelka, školka, družina, tábory

Daniela Plocková

Kontakt s přírodou, jóga a pobyty za oceánem formují moje vědomé pozorování života. V životě mě ovlivnilo mnoho zážitků, dlouhodobé pobyty v Latinské Americe, jóga, studium Sociální pedagogiky a komunikace. Vše umocnil prožitek mateřství. K myšlence založit obdobu lesní mateřské školy jsem se v roce 2011 s radostí připojila. Vnímám jí jako smysluplnou a důležitou alternativu k tradičnímu pojetí vzdělávání. Myslím, že příroda je pro děti přirozeným prostředím a poskytuje jim dostatek podnětů k všestrannému rozvoji.
Škola

Jakub Namyslov

Do Třech údolí mě přivedl kamarád Michal. Jsem mu za to velmi vděčný, je to místo, kde jsem zakořenil. Trávím tu své dny svobodný. Venku v přírodě s přátelskými, zvídavými a upřímnými lidmi, s kterými si vytváříme každý den podle našich představ a potřeb, k našemu společnému obrazu. Stále se snažím odpovědět si na otázky: co znamená být člověkem?; jak to, že jsme schopni být krutí i něžní?; proč býváme smutní, míváme radost či vztek? Vyzkoušel jsem mnohá zaměstnání, cestoval, studoval. Průběžně se učím a získávám poznatky od zkušenějších učitelek a učitelů z Čech i ze zahraničí.
Komunitní zahrada

Ondřej Rynda

Mám na starosti správu a zahradnické poradenství na komunitní zahradě Na Polské. Moje základna je komunitní zahrada Kuchyňka, pracuji také pro spolek prosazující zodpovědné chování k potravinám, zemědělství a půdě AMPI a spolek Kokoza, který se věnuje pěstování a kompostování ve městě. Vše jsou to strategicky a společensky důležité organizace, které hledají nové cesty.
Školka

Petra Feinermannová

Pocházím z Čimic. Od mala ráda tvořím, od mládí jsem hlídala děti rodinným známým. Moje záliby mě přivedly ke studiu uměleckoprůmyslové a poté střední pedagogické školy. Vedla jsem kroužky keramiky a v rámci studijní praxe vyzkoušela několik předškolních institucí, včetně Třech údolí. Uvědomila jsem si, že mi vyhovuje pracovat s menším kolektivem dětí v respektujícím prostředí. Od září 2021 pracuji ve Třech údolích dva dny v týdnu. Další tři pak v mini Maatě v Ďáblicích.
Školka

Eva Lacinová

Do týmu Třech údolí přicházím po rodičovské dovolené se svými dvěma úžasnými dětmi. K vzdělávání mně nejprve přivedla práce lektorky angličtiny ve školkách, dříve jsem pracovala jako personalista. Láska k dětem, k přírodě a k respektující výchově mně přivedly k práci průvodce a těším se na nové cesty, výzvy a zážitky s dětmi.
Školka

Jitka Myšková

Přes deset let se věnuju individuálnímu hlídání dětí. Lesní klub znám od jeho založení a těší mě být jeho součástí. Dal mi možnost poznat krásnou práci v dětské skupině malých průzkumníků přírody.
Škola

Valentina Slyvna

Jsem přesvědčena, že naše děti nejsou naším majetkem. Každé dítě přichází jako celistvý člověk se svým charakterem a zvláštnostmi. Jako každá květina má svou barvu, má ji i dítě. Vidíme-li pupen, neměli bychom ho malovat v barvě, která se nám líbí. Mým úkolem jako učitele je pomoci pupenu otevřít se, pomoci malé osobnosti stát se nejlepším projevem svých kvalit. Studovala jsem Filologickou fakultu na univerzitě v Užhorodě. Studuji a praktikuji humánní pedagogiku. Mými koníčky jsou – zdravý životní styl, jóga, umění hudby a malování.
Škola

Honza Kolář

V roce 2015 jsem nastoupil na rodičovskou dovolenou se synem Hugem. Do našeho týmu přišla ještě o dva roky později dcerka Hedvika. Děti mi ukázaly úplně jiný pohled na svět, než na jaký jsem byl zvyklý. Za to jim budu vždy vděčný. Cesta z kanceláře v bance k dětem do lesa byla pak jasnou volbou. Vystudoval jsem andragogiku. Zajímám se o respektující přístup k lidem všeho věku. Mezi mé zájmy patří i barefoot běh, příroda, les, kempování, čtení (nejraději mám román Milarepa od Eduarda Tomáše). Snažím se žít tady a teď, přítomným okamžikem a být tak vděčný za každou chvíli. Dívat se na většinu životních situací pozitivně, to je moje motto. Pak se žije snadněji. Ve Třech údolích pracuji jako průvodce ve škole i školce a jako koordinátor školní skupiny.
Komunitní zahrada

Martina Taišlová

V Čimicích žiji už od narození a zhruba od té doby mě baví zkoumat okolní i vzdálenější přírodu. Mám ráda práci se zvířaty, starám se o ovce a včely, jak o vlastní, tak v rámci různých ochranářských a zemědělských projektů. Mými velkými zálibami jsou permakulturní zemědělství, primitivní technologie, vaření a pečení na ohni, puťáky po lesích a řekách, výtvarné tvoření, literatura všeho druhu a komunitní zahrady. Před deseti lety se mi narodil první syn a postupně k němu přibyli ještě tři bratři. Vše, co jsem se naučila a stále učím, se snažím s nimi sdílet. V týmu Třech údolí jsem druhým rokem a ráda bych zde své sdílení rozšířila na další komunitu dětí.
Škola

Laura Kocourek

Jsem Američanka a žiji přes deset let v České republice. Na vysoké škole jsem studovala historii, pedagogiku a práci s dětmi. Jsem certifikovanou lektorkou jógy a učím dospělé i děti. Dětské hodiny jsou hravé s nenásilnou výukou angličtiny. Miluji přírodu, sypaný pravý čaj, jógu, sport a ráda trávím svůj čas s dětmi. Věřím, že se děti nejlépe naučí cizí jazyk hrou a v klidu. Rozumím česky…;)
Zakladatelka

Kateřina Tichá

Vystudovala jsem ČVUT Fakultu architektury. Mám ráda outdoorové aktivity. Na myšlenku iniciovat založení lesní mateřské školky mě přivedly moje děti, které mi ukázaly, jak nekonečně inspirativní může být příroda a její proměny. Blízký kontakt s přírodou děti naučí poznat a respektovat její pravidla, vážit si sama sebe a uvědomit si tak vlastní roli v přírodě a ve světe.