“Přišel podzim do zahrady, všechny barvy namíchal. S každým lístkem ví si rady, barvy na ně nadýchal.”

Jsou jedinečné, stejně jako my. Svým tvarem, odolností, stářím, povahou. Dotýkali jsme se kůry, očichávali, oc

V říjnu jsme pokračovali v tříbení smyslů, hmatu a sluchu a vnímání stromů kolem
nás. Z ctností jsme zmiňovali Pospolitost (k prohloubení vnímání nových kamarádů)
a Jedinečnost (stromů, listů i lidí).
Každé ráno se vítáme ranním úkolem, do kterého se, díky podpoře rodičů, začali
zapojovat už téměř všichni. Hmatové úkoly nás čekaly: hádanky z pytlíku, hledání
něčeho tvrdého a měkkého, procítění pevného i uvolněného stisku ruky a zatřesení,
obtisk nabarvených dlaní, tvorba keramických korálků (ze kterých jsme vyrobili
zvonkohru), obkreslení vlastní ruky, tvorba semínkových bomb z jílové hlíny.
V kruhu jsme, kromě prstových říkanek, měli možnost osahat houbu (byla slizká,
měkká, lepivá, hrbolatá, mokrá, studená), masírovat sebe i kamaráda, zahrát si na
sochaře. Na výpravě v údolí jsme hledali pouze hmatem mech (připomínal trávu,
provázek, banánek) a kámen.
Sluch jsme trénovali rozpoznáváním zvuků, rytmizováním, zvukovým pexesem,
tichou poštou nebo hrou na datla.
Stromy jsou jedinečné, stejně jako my. Svým tvarem, odolností, stářím, povahou.
Dotýkali jsme se kůry, očichávali, ochutnávali plody, pozorovali pestrost barev.
Proměnili jsme se do pevně zakořeněné pozice a nechali rozeznít společné
“stroooom”. Šplhali jsme ve větvích. Objímali kmeny. Tvořili dekorace z padaného
listí. Sbírali klacky na zátop, ohřívali se a vařili na ohni.
Dokreslovali jsme 2.půlku listu, vyrobily si strom z kartonu, navlékali listy na nit i
drátek, tvořili listové skládačky. Vyrobili květinu z listů, namáčeli listy ve vosku, plstili
žaludy. Skrze básně jsme se dozvěděli o léčivé síle i užití stromů. Mohou sloužit na
topení, jako domov zvířátek, nábytek, dávají kyslík, stín. Péťa hrála na dřevěnou
flétnu. Komunikovali jsme beze slov, jako stromy. Popisovali sebe jako strom (tlustý,
tenký, starý,mladý, listnatý, jehličnatý). Na výpravě jsme hráli hru Můj strom, skládali
listové mozaiky. Žluté lístky z javoru sloužily pro otevření závory. Bloudili jsme
poslepu provázkovým bludištěm mezi stromy v čimickém větrolamu. Komu ještě
dělal problém nasvačit se dosyta v kolektivu v daný čas, měl v říjnu štěstí na svačinu
při výpravě z přírody – jablíčka a oříšky.
Středy a čtvrtky jsme začali pravidelně obědvat z kotlíku. Před výpravou pomáhali s
krájením zeleniny a přípravou ohniště. Po výpravě si pochutnávali na rizotu s
luštěninami, šťouchaných bramborách, těstovinách se zeleninovou omáčkou.
Děkujeme kuchařkám Katce a Marušce !
Začala nás opět navštěvovat výtvarnice Kristýna. Kreslili jsme skřítka, kterého ráno
na projížďce na koni zahlédla v lese. Eva začala s anglickými slovíčky během
středeční výpravy (barvy listů).

Narozeniny v říjnu oslavila Růženka s hudebním doprovodem táty Aleše.
Slavili jsme i narozeniny České republiky. Fantazírovali, čemu je podobný obrys její
mapy. Poslouchali hymnu a báseň o lípě.
Léto se pomalu proměňuje v zimu. Vnímali jsme to na svém těle a pozorovali v
okolní přírodě. V kruhu se museli zahřívat honičkami, u sváči se ale ještě hojně
slétávaly vosy na hrušková povidla. Na zahradě jsme hrabali listí, sázeli hlízy
kosatců.
Předškoláci plnili své těžší úkoly, praktické i pracovní listy. Postupně tkají kobereček.
Kreslili strom podle předlohy, rozpoznávali listy podle druhu stromů.
I nejmenší se, úměrně věku, učí zvědomovat zážitky ze školky reflexí nad denní
kronikou. Přispěli například zážitky: jak jsme cestou objevili rybník, vaření dortu,
nošení vody k ohništi, jak jsme šeptali.

hutnávali plody, pozorovali pestrost barev. Proměnili jsme se do pevně zakořeněné pozice a nechali rozeznít společné “Stroooom”. Šplhali jsme ve větvích. Objímali kmeny.  Tvořili dekorace z padaného listí. Ohřívali se a vařili na ohni.

Děkujeme stromy, že Vás máme v lesním klubu nablízku.