„Nad hlavou mám jasné Nebe, pod nohama pevnou Zem. Rukama si tvořím tento Den, v Srdci nosím Slunce, Tebe.“

IMG_9906

Probíhá zápis pro školní rok 2018 / 2019.

Máte-li zájem, napište nám nebo zavolejte.

Rádi se s Vámi setkáme.

Kontakt:
Daniela Plocková, e-mail: koordinace@3udoli.cz
telefon: 775 989 375

cimice-skolka-zari-2016-103

Vaše dítě můžete zapsat do Lesního klubu Tři údolí od tří let věku k pravidelné docházce na předem dohodnutý počet dní v týdnu. Docházka je možná 2x – 5x v týdnu. Výše poplatku je uvedena níže.

Lesní klub Tři údolí je otevřen od září do června od pondělí do pátku od 8:30 do 16 hodin, za každého počasí,  kromě státních svátků.

budova čimice20180416_090513

Scházíme a loučíme se v zázemí, které máme pronajaté od MČ Praha 8 na adrese Libčická 333 (přízemí budovy).

MAPA                   ZAJÍMAVOSTI Z OKOLÍ

 

 KONCEPT VÝCHOVY

Posláním Lesního klubu Tři údolí je poskytnout předškolním dětem častý pobyt čimicke_udoli1v přírodě ve spojení s výchovou a přirozeným vzděláváním. Proto většina edukačního programu probíhá venku za každého počasí. A to v blízkých přírodních lokalitách – přírodní památka Čimické údolí, Draháňské údolí, Čimický háj.

Jsme přesvědčeni, že děti mají přirozenou potřebu se učit. Naši průvodci dětem nabízejí bezpečný prostor s dostatkem podnětů a jasnými hranicemi, ve kterém mohou děti svoji potřebu učení naplňovat. Rodiče jsou pravidelně informováni o činnostech, které s dětmi děláme, a o tom jak se dítě do nich zapojuje (formou kroniky, na třídních schůzkách, při společných rozhovorech).

Zde můžete nahlédnout do naší KRONIKY a zjistit, co můžou zažít a naučit se děti v lesní školce v zimě.

Pokud Vás zajímá, jestli dokážeme i pětileté předškoláky připravit na školu, pročtěte si naše Předškolácké desatero.

 STRAVOVÁNÍ

Dopolední i odpolední svačinu připravuje pro všechny ostatní jedna rodina. Rodiny se v rámci měsíce rovnoměrně střídají dle počtu dní docházky. Na každého vyjde řada zhruba jednou za měsíc.

Společné jídlo, eventuálně jeho společná příprava, je jednou z aktivit, kde se děti učí vzájemné spolupráci a respektu. Společné stolování podporuje společného ducha skupiny, je to moment, kdy se děti mohou naladit na energii celé skupiny. Z našeho pohledu jde o velice prospěšnou aktivitu. Smyslem přípravy společných svačin, je dítě zapojit do chodu školky, zapojit ho do smysluplné práce, která je potřebná. Zároveň dítě uvidí reakci ostatních dětí, bude jim chutnat nebo ne? Bude mít možnost tuto situaci vyhodnotit a získanou zkušenost použít příště.

OBĚDY zajišťuje společnost EKOLANDIA (www.ekolandia.cz), která jídlo (polévku a hlavní chod) dováží denně do zázemí klubu. Cena za denní jídlo je 55,- Kč. Stravování se hradí předem bankovním převodem přímo na účet EKOLANDIE. Objednávání, odhlašování a placení obědů se řídí pravidly společnosti Ekolandia, se kterou rodiče podepisují smlouvu o stravování.

ČLENSKÉ PŘÍSPĚVKY NA PROVOZ KLUBU pro školní rok 2017/2018 

Platby za docházku dětí do klubu se vybírají ve formě předplatného v hotovosti nebo na účet číslo 2500583627/2010 na začátku každého měsíce. Variabilním symbolem platby je číslo smlouvy. Výše platby záleží na počtu dnů v týdnu docházky dítěte do klubu.IMG_2498

2 dny v týdnu …….Kč 3.680/měsíčně

3 dny v týdnu …….Kč 5.140/měsíčně

4 dny v týdnu …….Kč 6.480/měsíčně

5 dní v týdnu ……. Kč 7.800/měsíčně

1 den v týdnu …… Kč 2.190/měsíčně (pouze pátky) 

 

Lesní klub Tři údolí provozuje zapsaný spolek 333 údolí z.s.

IČO 02802201,sídlo: Večerní 219, Zdiby, 250 66

Číslo bankovního účtu: 2500583627/2010

Ředitelka: Ing. Arch. Kateřina Tichá, e-mail: katerina@3udoli.cz

 

Aktuality zveřejňujeme na našem facebookovém profilu: Lesní klub tři údolí

 Děkujeme všem, kteří náš provoz morálně i ekonomicky podporují, nezištně pomáhají, poskytují nám užitečné dary a „dlouhodobé výpůjčky“ pro vybavení zázemí i materiál pro pedagogickou činnost.

V rámci grantového řízení v oblasti volnočasových nesportovních aktivit mládeže nás v roce 2015 a 2016 podpořila  Městská část Praha 8 částkou Kč 10.000,-, za kterou jsme mohli realizovat pro děti hudební, výtvarné a divadelní kroužky a tím zpestřit  činnost Lesního klubu Tři údolí.