„Nad hlavou mám jasné Nebe, pod nohama pevnou Zem. Rukama si tvořím tento Den, v Srdci nosím Slunce, Tebe.“

333U_zari_2

Pro školní rok 2019 / 2020 máme již kapacitu naplněnou. 

Ohledně zápisu pro školní rok 2020 / 2021 nás kontaktujte na začátku března 2020.

 

 20180315_110523

Vaše dítě můžete zapsat do Lesního klubu Tři údolí od tří let věku k pravidelné docházce na předem dohodnutý počet dní v týdnu. Docházka je možná 2x – 5x v týdnu. Výše poplatku je uvedena níže.

Lesní klub Tři údolí je otevřen od září do června od pondělí do pátku od 8:30 do 16 hodin, za každého počasí,  kromě státních svátků.

Scházíme a loučíme se v zázemí, které máme pronajaté od MČ Praha 8 na adrese Libčická 333 (přízemí budovy). Každé dopoledne trávíme na výpravách po Čimicích: na tvrzi, u rybníku, v údolí.  Více o přírodě v Čimicích.

20180117_110037333_brezenP130029120180502_103419

 KONCEPT VÝCHOVY

Posláním Lesního klubu Tři údolí je poskytnout předškolním dětem častý pobyt čimicke_udoli1v přírodě ve spojení s výchovou a přirozeným vzděláváním. Proto většina edukačního programu probíhá venku za každého počasí. A to v blízkých přírodních lokalitách.

Jsme přesvědčeni, že děti mají přirozenou potřebu se učit. Naši průvodci dětem nabízejí bezpečný prostor s dostatkem podnětů a jasnými hranicemi, ve kterém mohou děti svoji potřebu učení naplňovat. Rodiče jsou pravidelně informováni o činnostech, které s dětmi děláme, a o tom jak se dítě do nich zapojuje (formou kroniky, na třídních schůzkách, při společných rozhovorech). Nahlédněte do našeho KONCEPTU.

Zde můžete nahlédnout do naší KRONIKY a zjistit, co můžou zažít a naučit se děti v lesní školce v zimě.

Pokud Vás zajímá, jestli dokážeme i pětileté předškoláky připravit na školu, pročtěte si naše Předškolácké desatero.

STRAVOVÁNÍ

Dopolední i odpolední svačinu připravuje pro všechny ostatní jedna rodina. Rodiny se v rámci měsíce rovnoměrně střídají dle počtu dní docházky. Na každého vyjde řada zhruba jednou za měsíc.

Společné jídlo, eventuálně jeho společná příprava, je jednou z aktivit, při které se děti učí vzájemné spolupráci a respektu. Společné stolování podporuje společného ducha skupiny. Je to moment, kdy se děti mohou naladit na energii celé skupiny. Smyslem přípravy společných svačin je zapojit dítě do smysluplné a potřebné práce. Zároveň dítě vidí reakci ostatních dětí, bude jim chutnat nebo ne?

OBĚDY zajišťuje společnost EKOLANDIA (www.ekolandia.cz), která jídlo (polévku a hlavní chod) dováží denně do zázemí klubu. Cena za oběd je zpravidla 55,- Kč. Stravování se hradí předem bankovním převodem přímo na účet EKOLANDIE. Objednávání, odhlašování a placení obědů se řídí pravidly společnosti Ekolandia, se kterou rodiče podepisují smlouvu o stravování.

ČLENSKÉ PŘÍSPĚVKY NA PROVOZ KLUBU pro školní rok 2019/2020

Platby za docházku dětí do klubu se vybírají ve formě předplatného na účet číslo 2500583627/2010 na začátku každého měsíce. Variabilním symbolem platby je číslo smlouvy. Výše platby záleží na počtu dnů v týdnu docházky dítěte do klubu.IMG_2498

2 dny v týdnu …….Kč 3.680/měsíčně

3 dny v týdnu …….Kč 5.140/měsíčně

4 dny v týdnu …….Kč 6.480/měsíčně

5 dní v týdnu ……. Kč 7.800/měsíčně

 

Lesní klub Tři údolí provozuje zapsaný spolek 333 údolí z.s.

IČO 02802201, sídlo: Libčická 333/2, Praha 8 – Čimice, 181 00

Číslo bankovního účtu: 2500583627/2010

Odpovědná osoba: Mgr. Daniela Plocková, e-mail: koordinace@3udoli.cz, tel.: 775 989 375

Aktuality zveřejňujeme na našem facebookovém profilu: Lesní klub tři údolí

unor20171024_095519

 Děkujeme všem, kteří náš provoz morálně i ekonomicky podporují, nezištně pomáhají, poskytují nám užitečné dary a „dlouhodobé výpůjčky“ pro vybavení zázemí i materiál pro pedagogickou činnost.

V rámci grantového řízení v oblasti volnočasových nesportovních aktivit mládeže nás v roce 2015 a 2016 podpořila  Městská část Praha 8 částkou Kč 10.000,-, za kterou jsme mohli realizovat pro děti hudební, výtvarné a divadelní kroužky a tím zpestřit  činnost Lesního klubu Tři údolí.