„Nad hlavou mám jasné Nebe, pod nohama pevnou Zem. Rukama si tvořím tento Den, v Srdci nosím Slunce, Tebe.“

333U_zari_2

Pro školní rok 2022 / 2023 máme kapacitu téměř naplněnou.

Zajímá nás Vaše motivace, proč volíte lesní klub a proč právě náš.

Vaše dítě můžete zapsat do Lesního klubu Tři údolí od tří let věku k pravidelné docházce na předem dohodnutý počet dní v týdnu. Docházka je možná 2x – 5x v týdnu. Výše poplatku je uvedena níže.

Lesní klub Tři údolí je otevřen od září do června od pondělí do pátku od 8:30 do 16 hodin, za každého počasí,  kromě státních svátků.

Scházíme a loučíme se v zázemí, které máme pronajaté od MČ Praha 8 na adrese Libčická 333 (přízemí budovy). Každé dopoledne trávíme na výpravách po Čimicích: na tvrzi, u rybníku, v údolí.  Více o přírodě v Čimicích.

20180117_110037333_brezenP130029120180502_103419

DENNÍ PROGRAM:

08:30 – 9:00 Příchody dětí
09:00 – 9:30 Edukační program s průvodci (přivítání, společné hry, porada co budeme dělat)
9:30 – 10:00 Svačina
10:00 – 13:00 Výlet do okolí (popř. činnosti na zahradě)
13:00 – 14:00 Oběd
14:00 – 14:30 Odpočinek (čtení pohádky, relaxační hudba)
14:30 – 15:00 Doplňování kroniky a sdílení zážitků dne
15:00 – 15:30 Svačina
15:00 – 16:00 Volná hra a postupné odchody dětí

 KONCEPT VÝCHOVY

Posláním Lesního klubu Tři údolí je poskytnout předškolním dětem častý pobyt čimicke_udoli1v přírodě ve spojení s výchovou a přirozeným vzděláváním. Proto většina edukačního programu probíhá venku za každého počasí. A to v blízkých přírodních lokalitách.

Jsme přesvědčeni, že děti mají přirozenou potřebu se učit. Naši průvodci dětem nabízejí bezpečný prostor s dostatkem podnětů a jasnými hranicemi, ve kterém mohou děti svoji potřebu učení naplňovat. Rodiče jsou pravidelně informováni o činnostech, které s dětmi děláme, a o tom jak se dítě do nich zapojuje (formou kroniky, na třídních schůzkách, při společných rozhovorech). Organizační pokyny pro rodiče jsou uvedeny ve Školním řádu lesního klubu.

Zde můžete nahlédnout do naší KRONIKY a zjistit, co můžou zažít a naučit se děti v lesní školce v zimě.

Pokud Vás zajímá, jestli dokážeme i pětileté předškoláky připravit na školu, pročtěte si naše Předškolácké desatero.

STRAVOVÁNÍ

Dopolední i odpolední svačinu připravuje pro všechny ostatní jedna rodina. Rodiny se v rámci měsíce rovnoměrně střídají dle počtu dní docházky. Na každého vyjde řada zhruba jednou za měsíc.

Společné jídlo, eventuálně jeho společná příprava, je jednou z aktivit, při které se děti učí vzájemné spolupráci a respektu. Společné stolování podporuje společného ducha skupiny. Je to moment, kdy se děti mohou naladit na energii celé skupiny. Smyslem přípravy společných svačin je zapojit dítě do smysluplné a potřebné práce. Zároveň dítě vidí reakci ostatních dětí, bude jim chutnat nebo ne?

OBĚDY zajišťuje společnost EKOLANDIA (www.ekolandia.cz), která jídlo (polévku a hlavní chod) dováží denně do zázemí klubu. Cena za oběd je okolo 70,- Kč. Stravování se hradí předem bankovním převodem přímo na účet EKOLANDIE. Objednávání, odhlašování a placení obědů se řídí pravidly společnosti Ekolandia, se kterou rodiče podepisují smlouvu o stravování.

 

ČLENSKÉ PŘÍSPĚVKY NA PROVOZ KLUBU pro školní rok 2021/2022

Platby za docházku dětí do klubu se vybírají ve formě předplatného na účet číslo 2500583627/2010 na začátku každého měsíce. Variabilním symbolem platby je číslo smlouvy. Výše platby záleží na počtu dnů v týdnu docházky dítěte do klubu.IMG_2498

2 dny v týdnu …….Kč 3.800/měsíčně

3 dny v týdnu …….Kč 5.200/měsíčně

4 dny v týdnu …….Kč 6.500/měsíčně

5 dní v týdnu ……. Kč 7.800/měsíčně

 

Lesní klub Tři údolí provozuje zapsaný spolek 333 údolí z.s.

IČO 02802201, sídlo: Libčická 333/2, Praha 8 – Čimice, 181 00

Číslo bankovního účtu: 2500583627/2010

Odpovědná osoba: Mgr. Daniela Plocková, e-mail: koordinace@3udoli.cz, tel.: 775 989 375

Aktuality zveřejňujeme na našem facebookovém profilu: Lesní klub tři údolí

unor20171024_095519

 Děkujeme všem, kteří náš provoz morálně i ekonomicky podporují, nezištně pomáhají, poskytují nám užitečné dary a „dlouhodobé výpůjčky“ pro vybavení zázemí i materiál pro pedagogickou činnost.

V rámci grantového řízení v oblasti volnočasových nesportovních aktivit mládeže nás v roce 2015, 2016 a 2020 podpořila  Městská část Praha 8.