Předjaří volá zahradníky do akce. Přijďte i Vy !

Luna bude před úplnkěm a ve znamení Lva – velmi vhodná doba k úpravě záhonů, setí a přípravě výsadby nebo ošetření jahodníků.

Co nás čeká:

  • setkání zájemců o členství na komunitní zahradě
  • příprava vyvýšených záhonů
  • rytí políčka
  • prořezávání křovin
  • nikdy nekončící úklid odpadů
  • pálení klacků
  • dokončení ploch pod IBC nádobami

Společné občerstvení u ohně.