Kontakty:

Libčická 333, Praha 8 – Čimice, IČO 02802201, 333 údolí z.s.

Spolek a školka – tel: 775 989 375, koordinace@3udoli.cz (v únoru 2020 pouze mailem)

(Ne)škola – tel: 731 513 334, skola3udoli@gmail.com

Telefon pro omluvenky ve školce (pouze 8:30-16 h) – 734 255 642

 

Daniela Plocková, tel: , koordinace@3udOLYMPUS DIGITAL CAMERAoli.cz

Ve Třech údolích zodpovídám za předškolní skupinu, komunikuji s rodiči a novými zájemci, organizuji provoz a koordinuji tým průvodců, spolupracuji na pedagogickém programu a starám se o nutnou administrativu. Provázím děti 3 dopoledne v týdnu.

V životě mě ovlivnilo mnoho zážitků, dlouhodobé pobyty v Latinské Americe, jóga, studium Sociální pedagogiky a komunikace. Vše umocnil prožitek mateřství. K myšlence založit obdobu lesní mateřské školy jsem se v roce 2011 s radostí připojila. Vnímám jí jako doplňující alternativu k tradičnímu pojetí vzdělávání. Myslím, že příroda je pro děti přirozeným prostředím a poskytuje jim dostatek podnětů k všestrannému rozvoji.

 Olga Cudlín20180418_112427ová

Jsem maminka dvou báječných dětí, se kterými znovu objevuji svět a mnoho se učím. Ve Třech údolích působím čtvrtým rokem jako hlavní pedagog. Mám tříletou praxi z MŠ speciální jako asistentka pedagoga. Krátkodobě též jako učitelka. Dále jsem se věnovala asistenci lidem s postižením. Během rodičovské jsem vystudovala bakalářský obor Speciální pedagogika. Dále jsem se mj. zúčastnila kurzů Intuitivní pedagogiky a kurzu zaměřeného na sebepoznání a a seberozvoj pomocí hereckých technik.

Na konceptu lesních školek oceňuji respektující přístup k lidem, malým či velkým, a blízkost k přírodě. Mezi mé zájmy patří běh, tanec, jóga, bytí v přírodě, zahrádka na našem dvoře, pečení, zájem o zdravé stravování a přírodní léčení.

Kristýna Jenerálová

Studovala jsem hispanistiku a etnologii na FF UK. Prostřednictvím svých hodin španělštiny jsem našla cestu k dětem a zjistila že mě baví s nimi trávit čas a nechat se inspirovat jejich fantasií a spontaneitou. Mimo jiné ráda tancuji, nejdéle flamenco. Nejčastěji mě potkáte v doprovodu ‚zlatého‘ parťáka, retrievera Coopera.

Ve Třech údolích pracuji 2 dny v týdnu ve školce a 2 dny s domškoláky.

 

Honza Kolář

V roce 2015 jsem nastoupil na rodičovskou dovolenou se synem Hugem. Do našeho týmu přišla ještě o dva roky později dcerka Hedvika. Děti mi ukázaly úplně jiný pohled na svět, než na jaký jsem byl zvyklý. Za to jim budu vždy vděčný. Cest z kanceláře v bance k dětem do lesa byla pak jasnou volbou.

Vystudoval jsem andragogiku. Zajímám se o respektující přístup k lidem všeho věku.

Mezi mé zájmy patří i barefoot běh, příroda, les, kempování, čtení (nejraději mám román Milarepa od Eduarda Tomáše). Snažím se žít tady a teď, přítomným okamžikem a být tak vděčný za každou chvíli. Dívat se na většinu životních situací pozitivně, to je moje motto. Pak se žije snadněji.

 

 

 

 Jitka Myšková

Přes deset let se věnuju individuálnímu hlídání dětí. Lesní klub znám od jeho založení a těší mě být jeho součástí. Dal mi možnost poznat krásnou praci v dětské skupině malých průzkumníků přírody.

 

 

 

 

Kontaktní osoba odpovědná za (ne)školní skupinu

Mária Beňová – 731 513 334, skola3udoli@gmail.com

Byla jsem jedna z prvních domácích školáků. Ráno jsem vstala, podojila kozu, čapla krajíc chleba, učebnici, encyklopedii, nebo knížku, vylezla na můj oblíbený strom a nechávala se vzdělávat tím co mě obklopovalo.
Maminka mi vždycky říkala, že svoboda je zároveň úkol. Učí nás odpovědnosti nad sebou samým.
Díky této zkušenosti jsem se mohla rozvíjet bez motivace strachem, formovat bez měřítek a srovnávání, ale především jsem se naučila této odpovědnosti, která jde ruku v ruce s důvěrou sebe sama.
Těším se, že můžu svoje zkušenosti předávat dál, setkávat se s lidmi, kteří podobnou zkušenost zažívají.
Kromě školy věnuji svůj čas hlavně hudbě, především hře na kytaru.  A také svému miminku, díky kterému od ledna 2019 pracuji více z domova.

Průvodci (ne)školáků

Edmundo Ramos

P1590238 (1)After 3 years in Czech republic I can tell there’s no one single day I haven’t learn something or release something, met someone or loss someone, have been surprised or captivated, been inspired or been hurt, for sure… motivated with every single experience but much more by every single thing I’ve learned here.

For me is all about constant change, a repetitive sound that plays high and low notes creating the perfect harmony for my song, this music that comes from everywhere hypnotises me, drives me, teaches me and lately showed me that the better I adapt to life I will find my best friend.

Now I can teach English to kids from another culture, I will teach them the way I’ve learned, since my native language is Spanish, I understand how it is to learn a 2nd language. My experience with teaching is relative with my experience as a coach, I did sport all my life and in the past, I had the chance to teach American football, here in Czech Republic I did it for 1st and 2nd division national league teams.

What inspires me to be teacher is the opportunity to share part of my knowledge with them not only English but also sharing my culture and personal experience. Also, I know I will learn a lot from them at least… I expect to make some progress with Czech language.

Anyway I will do my best in order to help them in what they need, specially improving their English skills.

Kateřina Jačková

Jmenuji se Kateřina a pracuji jako čtvrteční průvodce pro neškoláčky. Práci s dKáťaětmi se věnuji průběžně od narození své dcerky. Částečně jsem si v tomto směru doplnila vzdělání, lektorovala jsem tvořivé dílny pro malé děti (1-6 let) a podílím se na organizaci jednoho tradičního dětského tábora. Vystudovala jsem geografii se zaměřením na krajinu, ekologii. Na geografii a vnímání krajiny směřuji i své čimické čtvrtky. Sledujeme, jak působí v krajině voda, odkud pochází vítr, proč určitý typ krajiny vypadá tak, jak vypadá. Co ho formovalo. Jde mi o komplexní pohled, který můžeme dále obohatit o poznávání regionů. Souvislosti, návaznost. Z praktických dovedností se dále učíme orientovat v mapě a nakreslit ji. Dle chuti dětí zařazuji i vyrábění a tvorbu v krajině.

 

Marco Micelli

Marco Hi I’m Marco, I’ve come down from Australia to experience life here in the beautiful Czech Republic. I have a background in childcare and social work and have been working with children from all over the world. Im am extremely excited to begin my role at the Three Valleys. I’ll be helping out as an English teacher, conversing with the children in English and organising interactive activities. As well as teaching English, I’ll be the support worker for our courageous new classmate Ayo.

 

Laura Hall

Jsem Američanka a žiji přes sedm let v  České republice. Na vysoké škole jsem studovala historii, pedagogiku a práci s dětmi. Jsem certifikovanou lektorkou jógy a učím dospělé i děti. Dětské hodiny jsou hravé s nenásilnou výukou angličtiny. Miluji přírodu, sypaný pravý čaj, jógu, sport a ráda trávím svůj čas s dětmi. Věřím , že se děti nejlépe naučí cizí jazyk hrou a v klidu. Rozumím česky…;)
Po dobu mé mateřské dovolené se budu s dětmi potkávat v Bambusáriu.

Účetnictví a platby

LENKALenka Štěrbová, lenka@3udoli.cz

Tři údolí znám od jejich založení. Můj syn do této lesní školky chodil celé čtyři roky a moc se mu v ní líbilo. Jsem ráda v přírodě, zajímám se o psychologii
a relaxuji při taichi. Mám ekonomické vzdělání a baví mě účetnictví. Pro Tři údolí zpracovávám účetnictví, eviduji platby členských poplatků a kaucí.

Členové Statutárního orgánu spolku20170904_092928

Daniela Plocková, Mája Beňová

a Jakub Namyslov

 

 

ZAKLADATELKY

web_1.jpg.tnKateřina Tichá

Vystudovala jsem ČVUT Fakultu architektury. Mám ráda outdoorové aktivity. Na myšlenku iniciovat založení lesní mateřské školky mě přivedly moje děti, které mi ukázaly, jak nekonečně inspirativní může být příroda a její proměny. Blízký kontakt s přírodou děti naučí poznat a respektovat její pravidla, vážit si sama sebe a uvědomit si tak vlastní roli v přírodě a ve světe.

Daniela Plocková_3.jpg.tn

V životě mě ovlivnilo mnoho zážitků, mj. dlouhodobý pobyt v Latinské Americe, jóga, studium Sociální pedagogiky a komunikace. Vše umocnil prožitek mateřství. K myšlence založit obdobu lesní mateřské školy jsem se s radostí připojila. Vnímám jí jednak jako alternativu k tradičnímu pojetí systému vzdělávání, který je současnou postmoderní společností globálně nastaven k výchově člověka především jako ekonomicky myslícího a na výkony zaměřeného občana. Myslím, že velkým množstvím informací není třeba malé děti zahlcovat, ale naopak podporovat je v udržení dětské přirozenosti a osobitosti. Samozřejmá je výchova k odpovědnosti a usměrňování, co se života v kolektivu týče.