Kontakty:

Libčická 333, Praha 8 – Čimice, IČO 02802201, 333 údolí z.s.

Spolek a školka – tel: 775 989 375, koordinace@3udoli.cz

(Ne)škola – tel: 734 626 096, maja@3udoli.cz

Telefon pro omluvenky ve školce (pouze 8:30-16 h) – 734 255 642

 

Daniela Plocková, tel: 775 989 375, koordinace@3udOLYMPUS DIGITAL CAMERAoli.cz

Ve Třech údolích zodpovídám za předškolní skupinu, komunikuji s rodiči a novými zájemci, organizuji provoz a koordinuji tým průvodců, spolupracuji na pedagogickém programu a starám se o nutnou administrativu.

V životě mě ovlivnilo mnoho zážitků, dlouhodobé pobyty v Latinské Americe, jóga, studium Sociální pedagogiky a komunikace. Vše umocnil prožitek mateřství. K myšlence založit obdobu lesní mateřské školy jsem se v roce 2011 s radostí připojila. Vnímám jí jako doplňující alternativu k tradičnímu pojetí vzdělávání. Myslím, že příroda je pro děti přirozeným prostředím a poskytuje jim dostatek podnětů k všestrannému rozvoji.

Průvodci předškolní skupiny

Olga Cudlín20180418_112427ová

Jsem maminka dvou báječných dětí, se kterými znovu objevuji svět a mnoho se učím. Ve Třech údolích působím třetím rokem. Mám tříletou praxi z MŠ speciální jako asistentka pedagoga. Krátkodobě též jako učitelka. Dále jsem se věnovala asistenci lidem s postižením. Během rodičovské jsem vystudovala bakalářský obor Speciální pedagogika. Dále jsem se mj. zúčastnila kurzů Intuitivní pedagogiky a kurzu zaměřeného na sebepoznání a a seberozvoj pomocí hereckých technik.

Na konceptu lesních školek oceňuji respektující přístup k lidem, malým či velkým, a blízkost k přírodě. Mezi mé zájmy patří běh, tanec, jóga, bytí v přírodě, zahrádka na našem dvoře, pečení, zájem o zdravé stravování a přírodní léčení.

 

 

Mariana SkálováMariana

Asi proto, že jsem prožila hodně let v klasické škole, mě velmi oslovily a oslovují alternativní pedagogické směry, které mají za cíl, aby vše šlo přirozeně, lehce a vycházelo z vlastní touhy po poznání. Díky svým dětem jsem přišla do kontaktu s lesní školkou, s waldorfskou a intuitivní pedagogikou. Jejich působení mě velmi inspiruje. Na lesní školce mi připadá fantastické, že je všechno názorné a hmatatelné a že pro děti, které tráví hodně času venku, se příroda brzy stane místem, které nabízí neomezené možnosti. Naše děti mají venku vždycky, co na práci. Velmi mě baví být již třetím rokem součástí tohoto dobrodružství ve Třech údolích.

 

 Jitka Myšková

Přes deset let se věnuju individuálnímu hlídání dětí. Lesní klub znám od jeho založení a těší mě být jeho součástí. Dal mi možnost poznat krásnou praci v dětské skupině malých průzkumníků přírody.

 

 

Kontaktní osoba odpovědná za (ne)školní skupinu

Mária Beňová – 734 626 096, maja@3udoli.cz

Mária BeňováByla jsem jedna z prvních domácích školáků. Ráno jsem vstala, podojila kozu, čapla krajíc chleba, učebnici, encyklopedii, nebo knížku, vylezla na můj oblíbený strom a nechávala se vzdělávat tím co mě obklopovalo.
Maminka mi vždycky říkala, že svoboda je zároveň úkol. Učí nás odpovědnosti nad sebou samým.
Díky této zkušenosti jsem se mohla rozvíjet bez motivace strachem, formovat bez měřítek a srovnávání, ale především jsem se naučila této odpovědnosti, která jde ruku v ruce s důvěrou sebe sama.
Těším se, že můžu svoje zkušenosti předávat dál, setkávat se s lidmi, kteří podobnou zkušenost zažívají.
Kromě školy věnuji svůj čas hlavně hudbě, především hře na kytaru.  A také svému miminku, díky kterému od ledna 2019 pracuji více z domova.

Průvodci (ne)školáků

Kristýnafoto_Kristyna Jenerálová, hlavní průvodkyně

Studovala jsem hispanistiku a etnologii na FF UK. Prostřednictvím svých hodin španělštiny jsem našla cestu k dětem a zjistila že mě baví s nimi trávit čas a nechat se inspirovat jejich fantasií a spontaneitou. Mimo jiné ráda tancuji, nejdéle flamenco. Nejčastěji mě potkáte v doprovodu ‚zlatého‘ parťáka, retrievera Coopera.

 

 

Laura Hall

Jsem Američanka a žiji přes šest let v  České republice. Na vysoké škole jsem studovala historii, pedagogiku a práci s dětmi. Jsem certifikovanou lektorkou jógy a učím dospělé i děti. Dětské hodiny jsou hravé s nenásilnou výukou angličtiny. Miluji přírodu, sypaný pravý čaj, jógu, sport a ráda trávím svůj čas s dětmi. Věřím , že se děti nejlépe naučí cizí jazyk hrou a v klidu. Rozumím česky…;)

 

Terka Beňová

Do čtvrté třídy jsem se vydělávala v domácí škole. Naše výuka byla velmi propojena s uměleckými obory, protože oba rodfoto_Terka1iče jsou zároveň učitelé v základních uměleckých školách. Z vlastních zkušeností vím, že je velmi důležité domácí vzdělávání doplňovat o mimoškolní aktivity, podporovat žáky, aby se věnovali vlastním zájmům. Zároveň je potřeba žáky naučit fungovat v kolektivu. O to se snažíme. Já mohu dětem poskytnout mé zkušenosti z uměleckých škol, kterým se věnuji. Studuji na pedagogické fakultě Univerzity Hradec Králové obor Textilní tvorba, který mně pomáhá v dětech rozvíjet výtvarnou kreativitu. Navštevuji i Konzervatoř Jaroslava Ježka, obor Hra na housle. Skze tento obor se snažím děti nadchnout pro hudbu.

 

Martin Jašekmartin_17359275_10206641001582029_5962725316625251884_o

Mou největší životní radostí je film a vše kolem něj. Když aspoň jednou týdně nenavštívím kino, začínám být nesvůj. Vystudoval jsem režii a scenáristiku ve Zlíně a dneska mě tahle činnost i živí, více méně. Vedle filmového světa tvoří velkou část mého současného života i svět dětský. Vždycky jsem se s dětmi cítil dobře, kontaktem s nimi si připomínám ten čistý pohled na svět, který jsem dřív taky měl. Je to pohled, který ještě nezná pevné hranice, nechápe moc širší souvislosti, zároveň je ale schopen vidět svět jako kouzelné místo a to je něco, co se v sobě snažím zase postupně probouzet. Dlouhou dobu byly tyto dva světy (ten filmový a ten dětský) od sebe odděleny, ale právě díky 3 údolím se začínají postupně víc a víc prolínat a vzájemně se obohacovat. Od září u nás ve škole funguje filmový kroužek, taková volná platforma pro dětskou kreativitu pod mým dohledem. Moc si na dětech cením jejich schopnosti přicházet s neotřelými a osvěžujícími nápady a řešením, jen je potřeba je v tom trochu podpořit a hlavně to v nich neudusat.

Účetnictví a platby

LENKALenka Štěrbová, lenka@3udoli.cz

Tři údolí znám od jejich založení. Můj syn do této lesní školky chodil celé čtyři roky a moc se mu v ní líbilo. Jsem ráda v přírodě, zajímám se o psychologii
a relaxuji při taichi. Mám ekonomické vzdělání a baví mě účetnictví. Pro Tři údolí zpracovávám účetnictví, eviduji platby členských poplatků a kaucí.

Školník

Jakub Namyslov – odpovědný za technický provoz

20170904_092928

 

ZAKLADATELKY

web_1.jpg.tnKateřina Tichá

Vystudovala jsem ČVUT Fakultu architektury. Mám ráda outdoorové aktivity. Na myšlenku iniciovat založení lesní mateřské školky mě přivedly moje děti, které mi ukázaly, jak nekonečně inspirativní může být příroda a její proměny. Blízký kontakt s přírodou děti naučí poznat a respektovat její pravidla, vážit si sama sebe a uvědomit si tak vlastní roli v přírodě a ve světe.

Daniela Plocková_3.jpg.tn

V životě mě ovlivnilo mnoho zážitků, mj. dlouhodobý pobyt v Latinské Americe, jóga, studium Sociální pedagogiky a komunikace. Vše umocnil prožitek mateřství. K myšlence založit obdobu lesní mateřské školy jsem se s radostí připojila. Vnímám jí jednak jako alternativu k tradičnímu pojetí systému vzdělávání, který je současnou postmoderní společností globálně nastaven k výchově člověka především jako ekonomicky myslícího a na výkony zaměřeného občana. Myslím, že velkým množstvím informací není třeba malé děti zahlcovat, ale naopak podporovat je v udržení dětské přirozenosti a osobitosti. Samozřejmá je výchova k odpovědnosti a usměrňování, co se života v kolektivu týče.