Lesní klub Tři údolí se zaměřuje
na koncept udržitelného rozvoje.

V tomto duchu probíhá i předškolní výchova v klubu. Udržitelný rozvoj dělíme na dvě hlavní témata:

 • Podpora pozitivního sociálního klimatu (péče o sebe, o věci, o prostředí, o mezilidské vztahy)
 • Podpora pozitivního vztahu k přírodě (pobyt v přírodě za každého počasí, prohlubování znalostí a předávání hodnot)

Konkrétní příklady:

PŘÍKLAD

NE

ANO

Starám se o své věci Batoh na zemi. Rukavice kdesi po zahradě. Batoh si pověsím na věšák. Rukavice si dám do kapsy u bundy nebo do batohu
Věci mých kamarádů Shodím omylem kamarádovi termosku, nevšímám si toho. Vím, že když něco shodím, mám se omluvit a věc pomoci zvednout
Věci společné Jakmile mě hračka přestane zajímat, zahodím jí. Když něco rozbiju, nezajímá mě to. Hračku uklidím na určené místo nebo předám kamarádovi. Vím, že rozbít se věc může, ale přijmu svojí část odpovědnosti – já a moje rodina věc opraví nebo koupí novou
Prostředí Posmrkané kapesníky házím na zem. Vím, že kapesníky patří do kapsy nebo do koše.
Mezilidské vztahy Spory řeším nadávkami a ranami. Umím spory řešit dohodou, pokud neuspěji, vím, že se mohu obrátit na průvodce.
Péče o sebe Nechám si všechno líbit, půjčuji, i když nechci. Nevnímám své základní potřeby (hlad, žízeň, odpočinek, bezpečí). Mám své hranice, umím se ohradit, když je mi chování druhého nepříjemné. Udělám si čas na jídlo, pití a odpočinek.
Péče o přírodu, zahradu Ničím stromy, běhám přes osázené záhony, otrhám spoustu květin a pak je zahodím Vím, že stromy jsou živé, chápu, že to co roste na záhoně, je jídlo pro nás všechny, natrhám si jen trochu květin cestou z výletu a dám je do vázičky.

Jakým způsobem probíhá předávání výše uvedených hodnot?

 • Vlastním příkladem průvodců (i průvodce si umí udělat čas na klidné jídlo, má své hranice, uklízí si svoje věci).
 • Řešením aktuálního nežádoucího chování bez snižování důstojnosti dětí (když si dítě přijde stěžovat na chování ostatních, snaží se průvodce zjistit, co se stalo. Průvodce vede dítě k tomu, aby si uvědomilo svojí aktuální potřebu – např. aby se mu někdo omluvil nebo vrátil hračku, nabízí pomoc s dohodou).
 • Motivací dětí ke vzájemné spolupráci a zapojení se do aktivního života ve školce i v obci (například  práci na zahradě, sbírání odpadků v okolí, příprava a servírování jídla, úklid po jídle, příprava slavností).
 • Nabídkou zajímavých podnětů a informací nejen o přírodě
  většinu dne trávíme v přírodě a počasí nám není překážkou
  na výletech a procházkách hledáme pobytová znamení zvířat (důkazy přítomnosti živočichů) – ulita, trus, stopa atp.
  průvodci si stále prohlubují znalosti o přírodě, takže mohou reagovat na aktuální dotazy dětí
  průvodci upozorňují děti na zajímavosti přírody

Nabízíme dětem zajímavé činnosti pro jejich rozvoj a inspiraci

 • Hry našich prarodičů (skákání gumy, kuličky, na babu atd.)
 • Hádanky, básničky, písničky, čtení knížek s rozvíjením předčtenářských dovedností
 • Výtvarné a pracovní činnosti (výroba ze dřeva, skládání origami, plstění, malování, výroba sirupu, vaření atd.)
 • Karetní a deskové hry
 • Návštěvy výstav, Zoo, divadlo, pravidelné slavnosti atd.

Kromě toho u nás děti zažívají pravidelně se opakující činnosti, které jim dávají jistotu a určitou představu o čase a zároveň trénují dovednost zaměřit pozornost (společný komunitní kruh, společné jídlo, společný odpočinek).

Pro starší děti jsou dostupné vytištěné pracovní listy s úkoly nebo časopisy pro předškoláky, které mohou v případě zájmu vypracovávat.

Jaká jsou pozitiva této koncepce?

 • Děti se učí ve větší míře neformálně, tj. ve chvíli kdy je daná věc zajímá, využíváme tedy jejich aktuální zájem a tím je učení maximálně účinné.
 • Děti si u nás zažijí pravidla a také dovednost ztišit se, zaměřit pozornost, vyslechnout pokyny, upozadit na určitý čas svoje potřeby ve prospěch komunity – toto se děje při společných činnostech jako je například komunitní kruh, hra, jídlo.
 • Děti mají velký prostor pro svojí volnou hru, která je pro jejich všestranný rozvoj stejně důležitá jako řízená činnost.
 • Průvodci mají možnost být kreativní, hraví a spontánní. Odpadá stres, že musí děti nutit k určité činnosti – např. všichni musí vyplňovat pracovní listy nebo vystříhávat papírovou hvězdu.
 • Děti si zažívají bezpečný prostor – například když rozlijí čaj, nemají strach, že jim dospělý vynadá, ale ví, kde najdou hadr a jak to napravit. Když jim někdo ubližuje, ví, že to není v pořádku a brání se nebo se obrátí na průvodce.

Úskalí této koncepce:

Děti se některým činnostem mohou vyhýbat, například pracovním listům nebo výtvarným činnostem.

V lesním klubu Tři údolí jsme přesvědčeni, že děti mají přirozenou potřebu se učit.
Naši průvodci dětem nabízejí bezpečný prostor s dostatkem podnětů
a jasnými hranicemi, ve kterém mohou děti svoji potřebu učení naplňovat.
Výběr základní školy je věcí rodičů a je odpovědností rodičů,
aby dítě na vstup do konkrétní školy připravili. My jsme připraveni vás informovat o činnostech,
které s dětmi děláme, o tom jak se vaše dítě do nich zapojuje (formou kroniky, na třídních schůzkách, při společných rozhovorech). Rádi s vámi budeme hledat řešení vhodné na míru pro vaše dítě.