KOMUNITNÍ ŠKOLA LESNÍHO KLUBU TŘI ÚDOLÍ

Ve školním roce 2017/2018 je Lesní klub Tři údolí otevřen od pondělí do čtvrtka od 8:30 do 16 hodin, za každého počasí, kromě státních svátků a prázdnin.11018788_799120980168551_4573368139381528475_o

Zázemí komunitní školy máme ve zrekonstruovaném objektu se zahradou
v Čimicích – Libčická ulice 333 –
NAJDETE NÁS ZDE,  
MAPAZAJÍMAVOSTI Z OKOLÍ

Na školní rok 2017/2018 nabízíme poslední volná místa v PO, ÚT, ST i ČT. Máte-li zájem se přijít podívat, kontaktujte nás: katerina@3udoli.cz nebo volejte na tel. 608 700 446.

S rodiči je podepsána smlouva, která formálně vymezuje vztah mezi provozovatelem a rodiči dítěte. Docházka je možná 1x  – 4x týdně. 

V klubu se o Vaše děti starají  zkušení průvodci.

O ŠKOLE

Komunitní škola, vznikla v září 2015 jako logické pokračování 2 tříd lesní školky, které mají zázemí v Čimicích a v Troji. Nenabízíme dětem jednotlivé předměty, ale reálný svět kolem sebe, který nabízí celou řadu zajímavých podnětů. Je pro nás důležitá vnitřní motivace dětí a jejich zájem o učení. Naše třída je věkově smíšená, děti se vzájemně inspirují a učí se od sebe navzájem. S dětmi jsou po celý den dva průvodci, kteří dětem pomáhají zorientovat se v nabízených podnětech, hledat odpovědi na otázky a udržovat bezpečné prostředí pro jejich rozvoj.

17160494_1420062438046516_286397850_n (1)Škola funguje tři dny v týdnu, pondělí – středa a snaží do programu zahrnout vycházky do přírody vždy s nějakým cílem – například prozkoumat v Botanické zahradě, zda ještě v listopadu ve venkovní expozici kvetou nějaké rostliny, nebo zkoumají tloušťku ledu a jeho fyzikální vlastnosti na nedalekém rybníku, exkurze na zajímavá místa a projekty na různá témata.

Na konci každého dne si děti zapisují své zážitky do deníčku a větší materiály a pracovní listy zakládají do svých portfolií (šanony). Průvodci každý týden zasílají rodičům krátké shrnutí týdne a plán na týden následující.  

Témata projektů a aktivit připravují průvodci společně s dětmi. Podněty přicházejí často přímo od dětí při ranním kruhu nebo aktivitách během dne.

Školní rok 2017/2018 

Vzdělávací kurikulum

RÁMCOVÝ HARMONOGRAM DNE

Jpeg8:30 – 9:00          Příchod a volná hra na zahradě
9:00   ZAMYKÁME ŠKOLU a otevíráme až po ranním kruhu
9:00 – 10:00        Ranní kruh, svačina
10:00 – 12:00      Dopolední blok – projekty, výpravy, téma dne
12:00 – 13:00      Volná hra
13:00 – 13:30      Oběd
13:30 – 14:00      Zápis do deníčků a klidová činost
14:00 – 16:00      Odpolední program, svačina a vyzvedávání

HARMONOGRAM TÝDNE

PONDĚLÍ – společná skupina se školkou (věnujeme se společným aktivitám, prohlubujeme vzájemné sociální vazby)

ÚTERÝ –  PROJEKTOVÝ DEN / VÝPRAVY (exkurze, výlety, workshopy…)

STŘEDA – ENGLISH DAY (navazuje na projektový den s rodilou mluvčí )

ČTVRTEK – FILMOVÝ KLUB (projekty s filmovou tématikou, vlastní tvorba krátkých filmů )

 

STRAVOVÁNÍ

Dopolední i odpolední svačiny připravují rodiče. Každá rodina připravuje svačinu pro všechny ostatní, rodiny se v rámci měsíce rovnoměrně střídají dle počtu dní docházky.

Společné jídlo, eventuálně jeho společná příprava, je jedním z aktivit, kde se děti učí vzájemné spolupráci a respektu. Společné stolování podporuje společného ducha skupiny, je to moment, kdy se děti mohou naladit na energii celé skupiny. Z našeho pohledu jde o velice prospěšnou aktivitu. Smyslem přípravy společných svačin, je dítě zapojit do chodu školy, zapojit ho do smysluplné práce, která je potřebná. Zároveň dítě uvidí reakci ostatních dětí, bude jim chutnat nebo ne? Bude mít možnost tuto situaci vyhodnotit a získanou zkušenost použít příště.

OBĚDY zajišťuje společnost EKOLANDIA (www.ekolandia.cz), která jídlo (polévku a hlavní chod) dováží denně do zázemí klubu. Cena za denní jídlo je 60,- Kč. Stravování se hradí předem přímo na účet EKOLANDIE. Objednávání, odhlašování a placení obědů se řídí pravidly se společností Ekolandia.

ČLENSKÉ PŘÍSPĚVKY A PROVOZ KLUBU – ŠKOLA školní rok 2017/2018 

Komunitní vzdělávání není začleněno mezi školská zařízení, a proto nemůže čerpat dotace od Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy na úhradu odměny za práci průvodců. Tyto náklady jsou hrazené z členských poplatků členů spolku. Pro naše fungování je tedy nezbytné, aby byl hrazen členský poplatek na náklady spojené s docházkou dětí do našeho lesního klubu.

Platby se vybírají ve formě předplatného v hotovosti nebo na účet číslo 2400208977/2010 na začátku každého měsíce. Variabilním symbolem platby je číslo smlouvy. Výše platby záleží na počtu dnů v týdnu docházky dítěte do klubu.

  • 1 den v týdnu …… Kč 2.000 /měsíčně  
  • 2 dny v týdnu …….Kč 3.500/měsíčně
  • 3 dny v týdnu …….Kč 5.000/měsíčně
  • 4 dny v týdnu …….Kč 6.500/měsíčně
  • Docházka jednorázově: 500 Kč / den

Pokud Vás zajímá, co se děje v našem klubu, nahlédněte do našich fotoměsíčníků.

Přidejte si nás na facebooku: Lesní klub tři údolí

Těšíme se na Vás a Vaše děti