KOMUNITNÍ (NE)ŠKOLA LESNÍHO KLUBU TŘI ÚDOLÍ

Ve školním roce 2019/2020 funguje Komunitní (ne)škola Lesního klubu Tři údolí 3 dny v týdnu (úterý, středa, čtvrtek) od 8:30 do 16 hodin.

Nabízíme poslední volná místa. Máte-li zájem se přijít podívat, kontaktujte nás: maja@3udoli.cz  nebo volejte na tel. 734 626 096.

P1190759 P1210067-kopie

O ŠKOLE

Komunitní škola, vznikla v září 2015 jako logické pokračování lesní školky, která má zázemí ve stejné budově v Čimicích. Nenabízíme dětem jednotlivé předměty, ale reálný svět kolem sebe, který nabízí celou řadu zajímavých podnětů. Je pro nás důležitá vnitřní motivace dětí a jejich zájem o učení. Naše třída je věkově smíšená, děti se vzájemně inspirují a učí se od sebe navzájem. S dětmi jsou po celý den dva průvodci, kteří dětem pomáhají zorientovat se v nabízených podnětech, hledat odpovědi na otázky a udržovat bezpečné prostředí pro jejich rozvoj.

Průvodci každý týden zasílají rodičům krátké shrnutí týdne a plán na týden následující.

Průvodci společně s dětmi připravují TEMATICKÝ PLÁN, který není nijak dogmatický a může se měnit podle potřeb. Je ale určitým vodítkem pro postupné učení projektovou metodou. Jedno téma (projekt) může vydržet různě dlouhou dobu, než se vyčerpá jeho potenciál (asi tak týden až dva).  

P1270140P1230417

Školní rok 2019/2020

Vzdělávací kurikulum

RÁMCOVÝ HARMONOGRAM DNE

8:30 – 9:00          Příchod a volná hra na zahradě
9:00 – 10:00        Ranní kruh, svačina
10:00 – 12:00      Dopolední blok – projekty, výpravy, téma dne
12:00 – 13:00      Volná hra
13:00 – 13:30      Oběd
13:30 – 14:00      Klidová činnost
14:00 – 16:00      Odpolední program, navázání na dopolední blok, svačina a vyzvedávání

HARMONOGRAM TÝDNE

ÚTERÝ –  INSPIRAČNÍ DEN

 • výlety, exkurze, workshopy
 • práce na společných projektech
 • prezentace a rozvoj vlastních zájmů

STŘEDA – ENGLISH DAY

 • English circle
 • anglické hry a možnost trávit čas s rodilým mluvčím
 • navázání na téma z předchozího dne
 • venkovní aktivity, sport

ČTVRTEK – V PŘÍRODĚ

 • trávíme čas venku
 • děti v roli učitelů pro mladší kamarády

P1230290 P1270715

STRAVOVÁNÍ

Dopolední i odpolední svačiny připravují rodiče. Každá rodina připravuje svačinu pro všechny ostatní, rodiny se v rámci měsíce rovnoměrně střídají dle počtu dní docházky.

Společné jídlo, eventuálně jeho společná příprava, je jedním z aktivit, kde se děti učí vzájemné spolupráci a respektu. Společné stolování podporuje společného ducha skupiny, je to moment, kdy se děti mohou naladit na energii celé skupiny. Z našeho pohledu jde o velice prospěšnou aktivitu. Smyslem přípravy společných svačin, je dítě zapojit do chodu školy, zapojit ho do smysluplné práce, která je potřebná. Zároveň dítě uvidí reakci ostatních dětí, bude jim chutnat nebo ne? Bude mít možnost tuto situaci vyhodnotit a získanou zkušenost použít příště.

OBĚDY zajišťuje společnost EKOLANDIA (www.ekolandia.cz), která jídlo (polévku a hlavní chod) dováží denně do zázemí klubu. Cena za denní jídlo je 60,- Kč. Stravování se hradí předem přímo na účet EKOLANDIE. Objednávání, odhlašování a placení obědů se řídí pravidly se společností Ekolandia.

P1220167P1230143

ČLENSKÉ PŘÍSPĚVKY A PROVOZ KLUBU – ŠKOLA školní rok 2019/2020

Komunitní vzdělávání není začleněno mezi školská zařízení, a proto nemůže čerpat dotace od Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy na úhradu odměny za práci průvodců. Tyto náklady jsou hrazené z členských poplatků členů spolku. Pro naše fungování je tedy nezbytné, aby byl hrazen členský poplatek na náklady spojené s docházkou dětí do našeho lesního klubu.

Platby se vybírají ve formě předplatného v hotovosti nebo na účet číslo 2500583627/2010 na začátku každého měsíce. Variabilním symbolem platby je číslo smlouvy. Výše platby záleží na počtu dnů v týdnu docházky dítěte do klubu.

 • 1 den v týdnu …… Kč 2.000 /měsíčně  
 • 2 dny v týdnu …….Kč 3.500/měsíčně
 • 3 dny v týdnu …….Kč 5.000/měsíčně
 • Docházka jednorázově: 500 Kč / den

Aktuality zveřejňujeme na facebooku: Lesní klub tři údolí

Těšíme se na Vás a Vaše děti

11018788_799120980168551_4573368139381528475_oProvozuje zapsaný spolek 333 údolí z.s.

IČO: 02802201

Zázemí komunitní (ne)školy máme v pronajatém objektu se zahradou v Praze 8 – Čimicích, Libčická ulice 333.
NAJDETE NÁS ZDE,  
MAPAZAJÍMAVOSTI Z OKOLÍ