KOMUNITNÍ (NE)ŠKOLA LESNÍHO KLUBU TŘI ÚDOLÍ

Ve školním roce 2019/2020 funguje Komunitní (ne)škola Lesního klubu Tři údolí 3 dny v týdnu – úterý, středu a čtvrtek, 8:30 až 16:00.

Nabízíme poslední volná místa.

V případě zájmu nás kontaktujte: skola3udoli@gmail.com nebo 731 513 334. (koordinátorka Mária Beňová)

O ŠKOLE

Komunitní škola, vznikla v září 2015 jako logické pokračování lesní školky, která má zázemí ve stejné budově v Čimicích. Nenabízíme dětem jednotlivé předměty, ale reálný svět kolem sebe, který nabízí celou řadu zajímavých podnětů. Je pro nás důležitá vnitřní motivace dětí a jejich zájem o učení. Naše třída je věkově smíšená, děti se vzájemně inspirují a učí se od sebe navzájem. S dětmi jsou po celý den dva průvodci, kteří dětem pomáhají zorientovat se v nabízených podnětech, hledat odpovědi na otázky a udržovat bezpečné prostředí pro jejich rozvoj.

Průvodci každý týden zasílají rodičům krátké shrnutí týdne a plán na týden následující.

Průvodci společně s dětmi připravují TEMATICKÝ PLÁN, který není nijak dogmatický a může se měnit podle potřeb. Je ale určitým vodítkem pro postupné učení projektovou metodou. Jedno téma (projekt) může vydržet různě dlouhou dobu, než se vyčerpá jeho potenciál (asi tak týden až dva).

O škole:

Naše komunitní škola vznikla v září roku 2015, jako logické pokračování lesní školky, s níž sdílí zázemí v Čimicích.

Nenabízíme dětem jednotlivé předměty, ale reálný svět kolem sebe, který sám o sobě nabízí celou řadu zajímavých podnětů. Je pro nás důležitá vnitřní motivace dětí a jejich zájem o učení.

Naše skupinka je věkově smíšená, děti (společně s průvodci) se inspirují a učí od sebe navzájem.

Průvodci dětem pomáhají zorientovat se v nabízených podnětech, hledat odpovědi na otázky a udržovat bezpečné prostředí pro jejich rozvoj.

Nemalou úlohou komunitní školy je nabídnout možnost domškolákům trávit čas ve větší skupině dětí a v rámci ‘neřízených’ aktivit, her, nebo spolupodílení se na chodu školy, získávat cenné sociální dovednosti.

Doporučujeme vám nahlédnout do naší kroniky, pro ucelenější představu o fungování školy.

Můžete také navštívit náš facebook, nebo instagram.

Školní rok 2019/2020

HARMONOGRAM DNE

8:30 – 9:00          Příchod a volná hra na zahradě
9:00 – 10:00        Ranní kruh, svačina
10:00 – 12:00      Dopolední blok – projekty, výpravy, téma dne
12:00 – 13:00      Volná hra
13:00 – 13:30      Oběd
13:30 – 14:00      Klidová činnost
14:00 – 16:00      Odpolední program, navázání na dopolední blok, svačina a vyzvedávání

HARMONOGRAM TÝDNE

ÚTERÝ – inspirační den

  • výpravy, exkurze, výlety
  • práce na vlastní projektech
  • prezentace projektů/sdílení zájmů

STŘEDA – english/sport day

  • anglické kruhy
  • ranní jóga
  • cvičení v Sokolovně

ČTVRTEK – geograficko-biologický kroužek

  • průzkum okolní krajiny – země, vody, větru
  • orientace v mapě
  • pokusy

Komunikace s rodiči:

Každým týdnem zasíláme rodičům email, kde naleznou ohlédnutí za týdnem uplynulým a plány na týden následující.

Vytváříme také plánovací tabulky, kde naleznete plán na následující měsíce, odkazy na kroniku, fotoalba a veškeré podrobné informace.

Každým měsícem se společně setkáváme, pořádáme výlety, akce a vítáme jakákoli zapojení rodičů do chodu školy.

78

 

STRAVOVÁNÍ

SVAČINY připravují rodiče. Každá rodina připravuje svačinu pro všechny ostatní, rodiny se v rámci měsíce rovnoměrně střídají dle počtu dní docházky.

OBĚDY zajišťuje společnost EKOLANDIA (www.ekolandia.cz), která jídlo (polévku a hlavní chod) dováží denně do zázemí klubu. Cena za denní jídlo je 60,- Kč. Stravování se hradí předem přímo na účet EKOLANDIE. Objednávání, odhlašování a placení obědů se řídí pravidly se společností Ekolandia.

 

 

ČLENSKÉ PŘÍSPĚVKY A PROVOZ KLUBU – ŠKOLA školní rok 2019/2020

Naše (ne)škola není začleněna mezi školská zařízení, a proto nemůže čerpat dotace od Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy na úhradu odměny za práci průvodců. Tyto náklady jsou hrazené z členských poplatků členů spolku. Pro naše fungování je tedy nezbytné, aby byl hrazen členský poplatek na náklady spojené s docházkou dětí do našeho lesního klubu.

Platby se vybírají ve formě předplatného v hotovosti nebo na účet číslo 2500583627/2010 na začátku každého měsíce. Variabilním symbolem platby je číslo smlouvy. Výše platby záleží na počtu dnů v týdnu docházky dítěte do klubu.

1 den v týdnu …… Kč 2.200 /měsíčně 

2 dny v týdnu …….Kč 3.700/měsíčně

3 dny v týdnu …….Kč 5.200/měsíčně

Docházka jednorázově: 500Kč / den

 

11018788_799120980168551_4573368139381528475_oProvozuje zapsaný spolek 333 údolí z.s.

IČO: 02802201

Zázemí komunitní (ne)školy máme v pronajatém objektu se zahradou v Praze 8 – Čimicích, Libčická ulice 333.
NAJDETE NÁS ZDE,  
MAPAZAJÍMAVOSTI Z OKOLÍ