IMG_9906

„Nad hlavou mám jasné Nebe, pod nohama pevnou Zem. Rukama si tvořím tento Den, v Srdci nosím Slunce, Tebe.“
TAK TO JSME MY LESNÍ KLUB TŘI ÚDOLÍ v ČIMICÍCH

Na školní rok 2017 / 2018 je lesní klub v Čimicích téměř obsazený, máte-li zájem zaregistrujte se u nás a rádi se s vámi setkáme.
cimice-skolka-zari-2016-103REGISTRAČNÍ FORMULÁŘ.

Kontakty na koordinátorku:
Daniela Plocková: koordinace@3udoli.cz
nebo volejte na tel. 775 989 375

Vaše dítě můžete zapsat do Lesního klubu Tři údolí od tří let věku k pravidelné docházce na předem dohodnutý počet dní v týdnu.

Ve školním roce 2017/2018 je Lesní klub Tři údolí otevřen od pondělí do pátku od 8:30 do 16 hodin, za každého počasí,  kromě státních svátků a prázdnin.

budova čimiceScházíme a loučíme se v zázemí lesního klubu v Libčické ulici číslo 333 –  MAPAZAJÍMAVOSTI Z OKOLÍ

S rodiči podepisujeme smlouvu, která formálně vymezuje vztah mezi provozovatelem a rodiči dítěte. Docházka je možná 1x  – 5x týdně.

V klubu se o Vaše děti starají  zkušení průvodci.

STRAVOVÁNÍIMG_1450

Dopolední svačiny připravují rodiče. Každá rodina připravuje svačinu pro všechny ostatní, rodiny se v rámci měsíce rovnoměrně střídají dle počtu dní docházky.

Společné jídlo, eventuálně jeho společná příprava, je jedním z aktivit, kde se děti učí vzájemné spolupráci a respektu. Společné stolování podporuje společného ducha skupiny, je to moment, kdy se děti mohou naladit na energii celé skupiny. Z našeho pohledu jde o velice prospěšnou aktivitu. Smyslem přípravy společných svačin, je dítě zapojit do chodu školy, zapojit ho do smysluplné práce, která je potřebná. Zároveň dítě uvidí reakci ostatních dětí, bude jim chutnat nebo ne? Bude mít možnost tuto situaci vyhodnotit a získanou zkušenost použít příště.

Odpolední svačiny připravují průvodci společně s dětmi, náklady na svačiny jsou zahrnuty v členském poplatku.

OBĚDY zajišťuje společnost EKOLANDIA (www.ekolandia.cz), která jídlo (polévku a hlavní chod) dováží denně do zázemí klubu. Cena za denní jídlo je 55,- Kč. Stravování se hradí předem přímo na účet EKOLANDIE. Objednávání, odhlašování a placení obědů se řídí pravidly se společností Ekolandia.

ČLENSKÉ PŘÍSPĚVKY A PROVOZ KLUBU školní rok 2017/2018 

Platby se vybírají ve formě předplatného v hotovosti nebo na účet číslo 2500583627/2010 na začátku každého měsíce. Variabilním symbolem platby je číslo smlouvy. Výše platby záleží na počtu dnů v týdnu docházky dítěte do klubu.

  • 1 den v týdnu …… Kč 2.190/měsíčně  IMG_2498
  • 2 dny v týdnu …….Kč 3.680/měsíčně
  • 3 dny v týdnu …….Kč 5.140/měsíčně
  • 4 dny v týdnu …….Kč 6.480/měsíčně
  • 5 dní v týdnu ……. Kč 7.800/měsíčně

Těšíme se na Vás a Vaše děti

Děkujeme všem, kteří náš provoz morálně i ekonomicky podporují, nezištně pomáhají, poskytují nám užitečné dary a „dlouhodobé výpůjčky“ pro vybavení zázemí i materiál pro pedagogickou činnost.

V rámci grantového řízení nás podpořila  Městská část Praha 8 na rok 2015 i 2016 na oblast volnočasových nesportovních aktivit mládeže částkou Kč 10.000,-, za kterou můžeme zrealizovat pro děti hudební, výtvarné a divadelní kroužky a tím zpestřit  činnost čimické lesní mateřské školky.

Přidejte si nás na facebooku: Lesní klub tři údolí